В случай,когато разбирате,че имате авария е във ваша полза да имате информация какво се случва в този момент.

Подбраните примери са за някои от честите аварии в домакинствата ,но и в други сектори

 businessman turning on light bulb head ikon ikon images

Какво е мрежово пренапрежение?
Пренапрежението на електрическата мрежа представлява сериозна заплаха за всяко електрическо оборудване, включително домакински уреди. Проблемът е, че поради естеството на този ефект е невъзможно напълно да се елиминира неговото проявление. В тази връзка са разработени няколко решения за защита на електрическото оборудване, за да се сведат до минимум отрицателните ефекти от увеличаване на напрежението.
Какво е пренапрежението в мрежата и каква е неговата опасност?
Този термин се отнася до увеличаването на напрежението в електрическите мрежи или в електропроводите, които надвишават установената норма. Тя е ограничена до 5.0% и 10.0% (съответно допустимо и максимално допустимо отклонение.Защитни мерки


Електрическата мрежа трябва винаги да е надеждна, да отговаря на горния GOST за качеството на захранването и да има защитни устройства срещу възможни пренапрежения (особено в райони с висока опасност от мълния). Невъзможно е напълно да се избегнат импулсни пренапрежения, но тяхната стойност може да бъде намалена до сравнително безопасно ниво (модерно оборудване се произвежда с определен запас от напрежение).
За да защитите захранването и уредите у дома, трябва:
 -установете защита срещу мълния (ако няма такава в близост до нея) - въздушен терминал;
 -инсталирайте SPD - специално устройство за защита, което намалява опасното импулсно напрежение;
 -инсталирайте в захранващия панел RCD и реле за напрежение.

Възможни последици

Пренапрежението означава краткосрочна рязка промяна в нивото на електричество в мрежата. За битови мрежи от 220 волта допустимите граници са границите 242 волта (в рамките на 10% от номиналната стойност). На първо място, електрическите уреди с минимална или никаква защита са първите,които страдат от него.

Най-опасни са пренапреженията от гръмотевични бури и мълнии,. Разликата при тях е,че могат да бъдат до няколко киловолта (kV). При голямо натоварване релетата и други устройства нямат време да сработят.

Прекъсването на нулата (N) в повечето случаи причинява изгаряне на битови устройства. Нивото на напрежение достига 380V (по-често - 300-320). Тази стойност е достатъчна, за да се появи проблем при електроуредите.

Вижте още :

Късо съединение

Понижено захранващо напрежение

Избор на АП (автоматичен прекъсвач)

Избор сечение на проводници