В случай,когато разбирате,че имате авария е във ваша полза да имате информация какво се случва в този момент.

Подбраните примери са за някои от честите аварии в домакинствата ,но и в други сектори

 businessman turning on light bulb head ikon ikon images

 

Късото съединение се получава,когато два проводника различен поляритет (N и L) влезнат в контакт един с друг,поради липса на изолационното си покритие.
Опасността при късото съединение идва от там,че в точката на късото съединене се генерира голяма стойност на тока ,което от своя страна повишава значително температурата на проводниците и може да предизвика разтапяне или пожар (много често от искрене).
За високи стойности на електрически ток са приети всички стойности над 30 mA (0,03А).При допир на човек при стойности над 30 mA има голяма опасност от смърт или трайно поражение от електрически удар.

 


Защита от късо съединение и претоварване


1.Автоматични прекъсвачи

 


Автоматичните прекъсвачи (АП) са електромеханични технически устройства, които изпълняват функция на защита и се използват за автоматично изключване на електрически схеми от ненормални явления като ток на претоварване, късо съединение, минимално напрежение.


2.Дефектотокова защита

 


Дефектотоковата защита (ДТЗ) е електрически апарат, който се поставя в електрическите табла на апартаментите и сградите. Основното ѝ предназначение е да намали риска при поражение от електрически ток (протичане на ток през тялото на човек На разговорен език ДТЗ често се нарича и дефектнотокова защита. Целта ѝ е да изключи веригата за време, по-малко от необходимото за нанасяне на сериозни поражения върху човека.
Може да не ви се вярва, но тази хитра машинка може да ви спаси живота или да предпази дома ви от пожар, на всичкото отгоре е и задължителна за жилищни инсталации и индустриални производствени инсталации.

 

Вижте още:

Повишено захранващо напрежение

Понижено захранващо напрежение

Избор на АП (автоматичен прекъсвач)

Избор сечение на проводници